Jak si vyřídím elektronický podpis?

Elektronický podpis jsou digitální data, tedy elektronický identifikační údaj, kterým podepisující osoba tento podpis vytváří. Představuje nejúčinnější prostředek pro zajištění integrity odesílaných dat a umožňuje bezpečné ověření jejich odesilatele.

Každý občan může komunikovat se subjekty veřejné správy v elektronické podobě. K tomu ale musí mít zřízen elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Kvalifikovaný certifikát můžete získat jako fyzická osoba i jako zaměstnanec.

Jak si pořídit elektronický podpis?

Navštivte internetové stránky Ministerstva vnitra, kde jsou informace o akreditovaných poskytovatelích certifikačních služeb. V současnosti existují tři poskytovatelé této služby, společnost I.CA (První certifikační autorita, a. s.), Česká pošta, s. p. a eIdentity a. s. Navštivte internetové stránky vybraného akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, kde jsou dostupné základní údaje pro kvalifikovaný certifikát.

Žádost o vystavení kvalifikovaného certifikátu je třeba vyplnit elektronicky (každý poskytovatel má vlastní uživatelské rozhraní), a to nejlépe na počítači, na kterém budete chtít certifikát používat. Vybraného poskytovatele certifikačních služeb budete muset i jednou osobně navštívit za účelem ověření totožnosti žadatele, případně pravdivosti dalších údajů, které mají být v certifikátu uvedeny. Potřebné doklady se liší v závislosti na tom, jaké chcete mít v certifikátu údaje.

Poskytovateli je nutné uhradit vydání certifikátu, případně čipové karty, platný ceník naleznete na internetových stránkách poskytovatelů certifikačních služeb.

Po získání certifikátu na registrační autoritě je nutné si certifikát nainstalovat do uživatelského prostředí, aby jej bylo možné využívat k podpisu. Návod dostanete opět od příslušného poskytovatele.

V případě, že již certifikát máte, je možné vystavit následný certifikát na základě dodržení postupů popsaných v Certifikační politice, případně na internetových stránkách. Žádost o zneplatnění certifikátu lze také podat elektronicky, v závislosti na postupech stanovených poskytovatelem certifikačních služeb v jeho Certifikačních politikách.Export do PDF