Úvodní stránka

Úvod

Vítáme vás na stránkách elektronického tržiště Gemin. Pro plné využití e-tržiště je potřeba provést registraci.

Nejprve si popíšeme úvodní stránku www.gemin.cz.Bez nutnosti registrace či přihlášení je možno nahlédnout do výpisu Věstníku veřejných zakázek e-tržiště (částečný výpis též ve střední části obrazovky).

Následuje Registr zadavatelů a též Registr dodavatelů.

Dále pak sekce Informační deska. Zde jsou uveřejňovány důležité zprávy týkajících se provozu (např. servisní odstávky, plán školení uživatelů apod.)

Dále tlačítka pro provedení registrace dle příslušnosti registrovaného subjektu a to jako zadavatel veřejné zakázky (dále jen VZ) či dodavatel.

Tlačítko Přihlášení slouží k přihlášení do e-tržiště (po schválení registrace).

V sekci Provozovatel tržiště naleznete možnosti jak kontaktovat naši podporu.

V dolní části úvodní stránky též naleznete sekci O systému a Odkazy, pod kterými naleznete spoustu užitečných informací.                                                   

Pozn. Provozní řád e-tržiště byl odsouhlasen Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR).Export do PDF