Nastavení notifikací

Nastavení notifikací z pohledu zadavatele a dodavatele

Notifikace slouží k upozorňování uživatelů e-tržiště na různé typy událostí formou emailu, který má každý uživatel . Není třeba tedy neustále sledovat příchozí zprávy v interním mailboxu tržiště. 

Mezi nejběžnější zprávy patří výzva k podání nabídky, nabídka, žádost o poskytnutí dodatečných informací .... . Tyto informace chodí k zakázkám na základě uvedeného emailu v registraci uživatele.

Samozřejmě notifikace k zakázkám jsou filtrovány na základě příslušnosti k organizačním útvarům (z pohledu zadavatele).

Export do PDF