Profil uživatele

Profil uživatele a operace v rámci profilu

Z hlediska funkčnosti aplikace (rozsahu činnosti) rozdělujeme profily na 3 základní kategorie: 

 • profil administrátora organizace
 • profil administrátora zadavatelského/dodavatelského útvaru
 • profil uživatele organizace

Profil administrátora organizace   

Administrátor organizace má oprávnění k těmto činnostem:

 • editace profilu organizace  a profilů všech uživatelů ve společnosti
 • vytváření organizačních struktury (tzv. organizačních útvarů)
 • správa uživatelů (vytvoření či smazání uživatelů, přidělování oprávnění)
 • změna hesel všech uživatelů ve společnosti

Administrátor zadavatelského/dodavatelského útvaru má oprávnění k těmto činnostem:

 • editace svého profilu a profilů uživatelů v přiděleném útvaru
 • správa uživatelů (vytvoření uživatelů, přidělování oprávnění) v přiřazeném útvaru
 • změna hesla uživatelů zařazených v rámci útvaru

Uživatel ve společnosti popř. organizačním útvaru má možnosti:

 • editace svého profilu
 • změna svého hesla

Jednotlivé možnosti si probereme v následujících kapitolách.

Jak se dostanu do profilu ?

Kliknutím na své jméno (vedle tlačítka odhlášení) se dostaneme do profilu uživatele.

profil_vstup.png

Zobrazí se informace o profilu právě přihlášeného uživatele. Po umístění kurzoru myši na menu Akce s profilem se zobrazí další volby (pozn. rozsah těchto voleb je odpovídá nastavení oprávnění uživatele)

Zde je možno:

 • změna hesla
 • kontrola oprávnění přihlášeného uživatele
 • nastavení oprávnění zobrazeného uživatele
 • přístup k profilu organizace (pro uživatele s oprávněním administrátora organizace)
 • nastavení notifikací
 • zobrazení výpisu ze seznamu předregistrovaných uživatelů
 • smazání registrace

profil_muj_profil.png

Export do PDF