Profil administrátora organizace

Jak se dostaneme do profilu organizace je popsání v předešlé kapitole (tj. kliknutím na jméno uživatele/Akce s profilem/Profil organizace).

Profil administrátora organizace je dělen na 3 základní karty:

  • Základní informace (kontaktní údaje, informace o profilu zadavatele, správa uživatelů)
  • Další (správa organizačních útvarů, v případě aktivní aditivní služby schvalovací workflow konfigurace této služby)
  • Filtr uživatelů (možnost filtrování dle různých parametrů)

profil_karty.png

Karta Základní informace

Změna základních údajů

Obecné informace jako adresa, sídlo, telefon, email ... změníme přes Akce s profilem a volbou Upravit. Provedenou změnu potvrdíme tlačítkem Uložit

Uživatelé ve společnosti

Pomocí zeleného tlačítka +přidat vytvoříme nového uživatele


profil_novy uzivatel.png

Po vyplnění všech povinných polí (označení symbolem *) klikneme na tlačítko Uložit.

Pozn. V případě členění na organizační útvary je možno nového uživatele přiřadit k požadovanému útvaru.

Nastavení / změna oprávnění uživatele

Ve výpisu uživatelů klikneme na Jméno uživatele a objeví se následují okno s přehledem informací o daném uživateli

profil_oprvaneni.png

Pomocí menu Akce s profilem/Nastavení oprávnění uživatele můžeme přistoupit ke změně oprávnění

profil_oprvaneni_detail.png

Provedeme požadované nastavení a vše uložíme tlačítkem Uložit.

Pozn. Jeden uživatel může být členem více organizačních útvarů. V každém z útvarů může mít uživatel nastaveno různé oprávnění.

Přílohy

V této sekci můžeme přidat tyto přílohy:

  • Nový certifikát veřejného klíče - zde je možno přiložit certifikát veřejného klíče (komerční certifikát) potřebný pro šifrování nabídek (např. při specifikaci zjednodušeného podlimitního řízení)
  • Nový veřejný dokument - zde je možno přiložit dokument, který si může zobrazit (stáhnout) každý uživatel z profilu organizace

Karta Další

Na této kartě je možno spravovat organizační útvary. Konfigurace schvalovacího workflow (aditivní služba) bude popsána v samostatné kapitole.

profil_dalsi.png

Konfiguraci organizačních útvarů započneme kliknutím na tlačítko Spravovat organizační útvary

profil_organizacni_utvary.png

V horní části se nacházejí filtrační parametry.

Přidání organizačního útvaru

Kliknutím na link Přidat se objeví následujíci okno

profil_organizacni_utvary_novy.png


Po vyplnění požadovaných informací klikneme na tlačítko Uložit.

Nastavení pořadí organizačních útvarů

Zde je možné nastavit pořadí, v jakém pořadí se budou organizační útvary administrátorovi zobrazovat při přidělování oprávnění (viz Nastavení / změna oprávnění uživatele).

Klikneme tedy na link Nastavení pořadí

profil_organizacni_utvary_zmena_poradi.png

Podržením levého tlačítka myši na příslušném útvaru můžeme tento útvar přetáhnout na požadované pořadí. 

Karta Filtr uživatelů

Pomocí výběru různých filtračních parametrů lze vytvořit požadované výpisy na obrazovce. profil_filtr uvitatelu.pngExport do PDF