Jak správně číst poptávku

Veškeré informace k zakázce nalezneme ve Výzvě k podaní nabídky (formulář T01)

Předmět zakázky

  • obsahuje definici poptávané komodity zadavatelem pomocí kódu NIPEZ a vlastního popisu. Velmi často je v této sekci informace o požadovaném počtu komodity, což je důležité pro cenovou výši nabídky.

Stanovení požadavků na kvalifikaci

  • v této sekci bývá uvedeno, jaké kvalfikační předpoklady zadavatel vyžaduje a dále v jakém formátu (čestné prohlášení, výpis z rejstříku profesní komory .....). Tato sekce je obvzlášť důležitá pro zjednodušené podlimitní řízení.

Zadávací lhůta

  • tato lhůta uvádí časový úsek, po který je dodavatel svojí nabídkou vázán. Tato lhůta je započata skončením lhůty pro podání nabídky.

Způsob a doba podání nabídek

  • nabídky jsou pouze příjmány (resp. zasílány) elektronicky prostřednictvím e-tržiště. Termín pro podání nabídky je krajní termín, do kdy může být nabídka podána.

Požadavky na zpracování a členění nabídky

  • zde je zaznamenáno, bude-li zadavatel požadovat podepsání datových zpráv (např. nabídka, žádost o poskytnutí dodatečných informací) pomocí elektronického podpisu. U typů zadávacích řízení zjednodušené podlimitní řízení či VZ na základě rámcové smlouvy s více uchazeči v režimu ZVZ je stanovena povinnost datové zprávy podepisovat el. podpisem.Export do PDF