Jak zruším zakázku?

Zadávací řízení je možno zrušit do evidence datumu podpisu smlouvy. Po provedení evidence tedy není možné zadávací řízení zrušit.

Zrušení provedete přes Ad-hoc procesy - Zrušení zadávacího řízení mimo režim ZVZ a kliknutím na tlačítko "Zrušit"

Napíšeme datum a čas zrušení + odůvodnění a klikneme na "Ano"Poté přes tlačítko "Přidat" vygenerujeme Oznámení o zrušení zadávacího řízeníVygenerované oznámení uložíme a následně odešleme přes tlačítko "Odeslat"   

             

Export do PDF