Jaké uživatelské role v elektronickém tržišti jsou a k čemu slouží?

Uživatelská role Uživatelské oprávnění
Akce Charakteristika práce s daty v rámci akce
Administrátor organizace Správa uživatelských účtů (přidávání/změna/ rušení uživ. účtů) Editace veškerých dat za organizaci (tj. dat uživatelských účtů organizaci)
Správa uživatelských oprávnění (tj. správa uživatelských rolí) Editace veškerých dat za organizaci
Správa registrace organizace na e-tržišti Editace veškerých registračních údajů za organizaci
Správa organizačních útvarů (přidání/změna/ zrušení) Editace veškerých dat
Správa číselníků a seznamů zadavatele/dodavatele (tj. číselníků a seznamů specifických pro určité zadavatele/dodavatele) Editace veškerých dat
Pozorovatel organizace Zobrazení údajů v rámci zadávacího řízení (od přijetí výzvy k podání nabídky po podpis smlouvy) Čtení veškerých dat za organizaci (tj. dat přístupných některému z uživatelů organizace)
Administrátor zadavatelského/dodavatelského útvaru (tato role se uplatní jen v případě, že organizační struktura vyžaduje členění organizace do útvarů) Správa uživatelských účtů (přidávání/změna/ rušení uživ. účtů) Editace veškerých dat za organizaci (tj. dat uživatelských účtů zadavatelského/dodavatelského útvaru)
Účastník zadávacího řízení Provádění úkonů v rámci zadávací řízení (od přijetí výzvy k podání nabídky po podpis smlouvy) Editace veškerých dat za organizaci nebo za organizační útvar, pokud organizační struktura  vyžaduje členění organizace do útvarů a Účastníkovi zadávacího řízení byl přidělen konkrétní organizační útvar (úkony v rámci zadávacího řízení pak může provádět libolný Účastník přidělený k tomuto útvaru)
Pozorovatel organizačního útvaru Zobrazení údajů v rámci zadávací řízení (od přijetí výzvy k účasti po podpis smlouvy) nejvhodnější nabídky) Čtení veškerých dat za organizační útvar (tj. dat přístupných některému z uživatelů organizačního útvaru)
Administrátor e-aukce/Účastník e-aukce Realizace e-aukce (tj. zejména otevření a uzavření aukční síně, přerušení, prodloužení či zrušení e-aukce, poskytování informací pomocí chatové komunikace a další úkony realizované dle pravidel e-aukce) Editace veškerých dat za zadavatele v souladu s pravidly e-aukce
     
Pozorovatel e-aukce Realizace e-aukce (nahlížení na průběh e-aukce a zobrazení veškerých informací dle pravidel e-aukce Čtení veškerých dat zpřístupněných v souladu s pravidly e-aukce

Export do PDF