Komunikace se zadavatelem po uplynutí lhůty pro podání nabídky

Tato komunikace může být iniciována pouze ze strany zadavatele, tzn. využití této komunikace pro dodavatele je možné jako odpověď na dotaz zadavatele.


V případě, že zadavatel požaduje nějaké doplňující informace k nabídce (vysvětlení ceny ....), můžeme obdržet přes tržiště formulář I04.

Postup:

Komunikace se zadavatelem po uplynutí lhůty pro podání nabídky Komunikace se zadavatelem po uplynutí lhůty pro podání nabídky

Export do PDF