Nemám elektronický podpis - mohu se registrovat jiným způsobem?

Stáhněte si příslušný formulář a zašlete nám jej přes datovou schránku juzxnw5.

Jako přílohu vložte výpis z obchodního rejstříku. V případě, že žadatel nebyl zřízen zákonem, ani není veden jiné evidenci, je povinen předložit zřizovací (zakladatelský) dokument. Přiložte také doklad jednající osoby o oprávnění jednat jménem žadatele.Export do PDF