Notifikace z pohledu zadavatele

Notifikace z pohledu zadavatele

Notifikace slouží k upozorňování uživatelů e-tržiště na různé typy událostí či zpráv formou emailu, který má každý uživatel uveden při registraci. Není třeba tedy neustále sledovat příchozí zprávy v interním mailboxu tržiště. 

Mezi doručované zprávy (a potažmo emailové notifikace) patří:

 • Žádost o poskytnutí dodatečných informací
 • Nabídka
 • Odpověď na výzvu k poskytování informací v rámci průzkumu trhu
 • Oznámení dodavatele o neúčasti v zadávacím řízení
 • Vyrozumění uchazeče o akceptaci nabídky
 • Žádost k nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídky
 • Žádost o nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele
 • Námitka
 • Oznámení o zpětvzetí námitky
 • Oznámení o námitce
 • Oznámení o vzdání se práva na podání námitek
 • Upozornění na událost
 • Upozornění na blížící se lhůtu

V případě notifikace na doručenou nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek, nebude moci zadavatel danou nabídku zobrazit. Bude pouze zobrazena identita uchazeče, datum a čas doručení nabídky.

Upozornění na událost

V případě, že na detailu uživatele zvolím v menu Akce se zakázkou / Nastavení notifikací, zobrazí se následující stránka.

ZD_1.png

Zde aktivujeme checkbox uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V tomto případě přijde do interního mailboxu tržiště zpráva ( a následně na email uživatele) o uplynutí lhůty.

Ukázka z interního mailboxu tržiště

ZD_4.png

Ukázka notifikace z emailu
ZD_5.png

Výčet dalších upozornění se bude nadále rozšiřovat.

Upozornění na blížící se lhůtu

Tato notifikace slouží zadavateli k připomenutí určité události. V případě, že jsme jako zadavatel obdrželi žádost o dodatečné informace, je potřeba v určitých předem určených lhůtách odpověď. Tyto lhůty se liší dle použitého zadávacího řízení. Jednotlivé lhůty jsou popsána v Pravidlech pro používání e-tržišť. V nápovědě jsou tyto informace uvedeny v obecném popisu jednotlivých řízení.

Ukázka z interního mailboxu e-tržiště

ZD_3.png

Ukázka emailové notifikace

ZD_6.png

Export do PDF