Otevřená výzva (VZ malého rozsahu)

Obecný úvod

Dle Pravidel pro systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit vydaných MMR mluvíme o otevřené výzvě činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky :

  • alespoň 750.000 Kč a nedosáhne 2.000.000 Kč v případě dodávek a služeb, nebo
  • alespoň 2.500.000 Kč a nedosáhne 6.000.000 Kč v případě stavebních prací
Otevřenou výzvu však lze použít při předpokládané hodnotě veřejné zakázky nižší než jsou uvedené částky. 

Důležité obecné informace

Lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 6 pracovních dnů

Při výběru dodavatelů pro oslovení výzvou je třeba vybrat 5 dodavatelů. V případě menšího počtu dodavatelů je třeba do příslušného textového pole uvést odůvodnění takového postupu

                

                     

Postup:

SPECIFIKACE VZ SPECIFIKACE VZ

ZŘ - PŘÍJEM NABÍDEK ZŘ - PŘÍJEM NABÍDEK

ZŘ - HODNOCENÍ ZŘ - HODNOCENÍ

ZŘ - VYHODNOCENO ZŘ - VYHODNOCENO

ZADÁNO ZADÁNO
Export do PDF