Specifikace VZ

Specifikace VZ

Základní specifikace se skládá ze čtyř kroků

Krok číslo 1

EV_krok1.png

Pozn. Pod volbou více podrobností je možno přiřadit další kontaktní osoby či pověřenou osobu k zakázce. Dále např. evidenční číslo zadavatele.

Po zadání názvu klikneme na tlačítko Pokračovat.

Krok číslo 2

Určení druhu plnění VZ, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy (RS) a evidence, co bude výsledkem VZ.

EV_krok2.png

Po evidenci všech požadovaných údajů klikneme na tlačítko Pokračovat.

Krok číslo 3

Zde oklasifikujeme pomocí číselníků (NIPEZ, CPV) předmět plnění. Dále provedeme definici požadované komodity a určíme předpokládanou hodnotu VZ.

EV_krok3.png

Pozn. V případě, že definujeme konkrétní poptávané množství, je třeba definovat též měrnou jednotku a cenu za tuto jednotku. V takovém případě je možno zatrhnout checkbox určit hodnotu každé položky zvlášť. Systém tedy na základě poptávaného množství a ceny za jednu jednotku propočítá předpokládanou hodnotu sám.

V případě potřeby dělení VZ na části, je potřeba definovat minimálně 2 položky předmětu VZ.

Po evidenci všech požadovaných údajů klikneme na tlačítko Pokračovat.

Krok číslo 4

Určení, bude-li VZ dělena na části. Toto je možné, pokud jsem si v předešlém kroku definovali více položek předmětu VZ.

Poz. V případě dělení zakázky na části - může být tolik vítězných dodavatelů, kolik je definováno částí. Každá část se hodnotí samostatně.

Po rozhodnutí o dělení VZ na části klikneme na tlačítko Pokračovat.

Výběr postupu zadání VZ

Systém e-tržiště dle předpokládané hodnoty VZ nabízí adekvátní možnosti pro výběr postupu zadání VZ.

Pro naše účely zvolíme variantu Evidence výsledků VZ na základě vyjímky.

vyber postupu_enzv.png

Odůvodnění výjimky

Vybereme jednu z možností. Podrobnosti k jednotlivým výjimkám jsou popsány v předešlé kapitole.

EV_krok5.png

  • v případě první či druhé volby se objeví textové pole pro vložení odůvodnění

EV_krok6.png

  • v případě poslední volby se objeví následující stránka

EV_krok7.png

Kliknutím na tlačítko Vybrat se objeví seznam zrušených zakázek (typ otevřená výzva). Vybereme referenční zakázku, ke které bude zakázka na základě výjimky vázána.

EV_krok8.png

Pokud provedeme výběr důvodu a vložení odůvodnění či vybereme referenční zakázku, klikneme na tlačítko Pokračovat.

Tímto se dostáváme na souhrn veřejné zakázky. Všechny kroky v rámci stavu Specifikace byly splněny. Tlačítkem Další stav (a následné potvrzení tohoto požadavku) překlopíme zakázku do stavu Zadávací řízení.

EV_krok9.png

Postupné kroky v rámci stavu Zadávací řízení budou předmětem následující kapitoly.

Export do PDF