Specifikace základních údajů o VZ

Základní specifikace se skládá ze čtyř kroků

Krok číslo 1 - Název veřejné zakázky

zakl_spec_krok1.png

Po zadání názvu klikneme na tlačítko Pokračovat.


Krok číslo 2 - určení druhu VZ, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy (RS) a evidence, co bude výsledkem VZ

zakl_spec_krok2.png

Po evidenci všech požadovaných údajů klikneme na tlačítko Pokračovat.

Krok číslo 3 - zde pomocí popisu a číselníků NIPEZ provedeme definici požadované komodity a určíme předpokládanou hodnotu VZ.

zakl_spec_krok3.png

Pozn. V případě, že definujeme konkrétní poptávané množství, je třeba definovat též měrnou jednotku a cenu za tuto jednotku. 

Po evidenci všech požadovaných údajů klikneme na tlačítko Pokračovat.

 

Krok číslo 4 - určení, bude-li VZ dělena na části. Toto je možné, pokud jsem si v předešlém kroku definovali více položek předmětu VZ

zakl_spec_krok4.png

Po rozhodnutí o dělení VZ na části klikneme na tlačítko Pokračovat.

Výběr postupu zadání VZ

Systém e-tržiště dle předpokládané hodnoty VZ nabízí adekvátní možnosti pro výběr postupu zadání VZ.

vyber_postupu_1.pngZ roletkového menu vybereme možnost VZMR: E-aukce malého rozsahu a potvrdíme kliknutím na tlačítko pokračovat.

Pozn. Další volby budou popsány v dalších kapitolách. 

Export do PDF