Stav NEREALIZOVÁNO

Stav NEREALIZOVÁNO

Zadávací řízení je možno zrušit do evidence datum podpisu smlouvy. Po provedení evidence tedy není možné zadávací řízení zrušit.

V praxi však může nastat situace, kdy ani po podpisu smlouvy nedojde ze strany dodavatele k plnění (insolvenční řízení ..). Co tedy s takovou zakázkou ?

Pro tyto účely slouží nový stav Nerealizováno, do kterého může zadavatel danou zakázku přesunout. Tento stav může tedy nastat:

 • došlo již k evidenci data podpisu smlouvy
 • zakázka se nachází ve stavu Zadáno či Uzamčeno

Postup pro nastavení stavu Nerealizováno

 1. Na souhrnu pomocí tlačítka Akce se zakázkou vybereme volbu Změnit stav VZ na nerealizováno

  nerealizovano_1.png

 2. Vložíme odůvodnění, proč převádíme zakázku do stavu nerealizováno

  nerealizovano_2.png

 3. Potvrdíme svůj požadavek

  nerealizovano_3.png

 4. Na souhrnu VZ zobrazeno, že zakázka se nachází ve stavu Nerealizováno

  nerealizovano_4.png

Převod do stavu Nerealizováno je nevratná změna.

Export do PDF