Uzamčeno

Uzamčeno

Ve stavu Uzamčeno je aktivní volba Evidence plnění.

EV_krok16.png

Evidence plnění je důležitá volba pro zakázky v režimu zákona. Zde je možno zaevidovat:

  • Změny k uzavřené smlouvě
  • Dodatky je smlouvě
  • Skutečně uhrazená cena (evidence skutečného plnění za jednotlivé kalendářní roky)
  • Seznam subdodavatelů

Dále je možno vygenerovat objedávku k plnění uvedené VZ.

Export do PDF