Vytvoření a podání nabídky

Nyní vycházíme z předpokladu, že jsme si důkladně prostudovali specifikaci VZ (nebo Výzvu k podání nabídky) a můžeme se podívat na podání nabídky. 

Postup:


Vytvoření a podání nabídky Vytvoření a podání nabídky

Vytvoření a podání šifrované nabídky Vytvoření a podání šifrované nabídky

Export do PDF