Zadáno

Úspěšně jsme prošli specifikací veřejné zakázky a následnám procesem vyhodnocení. Nyní se nacházíme ve stavu Zadáno, kde provedeme evidenci výsledků zadávacího řízení. 

Evidence výsledku zadávacího řízení

evidence_vysledku.png

Dle výsledku zadávacího řízení se mám označí dodavatel, jež byl označen jako vítěz. Vyplníme všechny údaje označené hvězdičkou. U VZMR není stanovena povinnost přikládat uzavřenou smlouvu. Je tedy na naší volbě, zda-li ji přiložíme.

Po vyplnění všech potřebných údajů klikneme na tlačítko pokračovat.

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Po provedení evidence výsledku zadávacího řízení se dostaneme na následující stránku

uverejneni_vysledku.png

Přes volbu Akce se zakázkou a dále pak Uveřejnění výsledků. Po potvrzení této volby budou výsledky zadávacího řízení uveřejněny ve Věstníků veřejných zakázek e-tržiště.

Uzamčení VZ

Opět přes volbu Akce se zakázkou a dále pak Uzamknout provedeme uzamčení veřejné zakázky.

uzamceni_1.png

Export do PDF