Zadáno

Zadáno

acházíme se ve stavu Zadáno. Dle Pravidel pro používání e-tržišť je zadavatel povinen zaevidovat do 15 dní od podpisu smlouvy výsledky v e-tržišti a následně je zveřejnit.

EV_krok12.png

Po kliknutí na tlačítko Uveřejnit výsledky ještě potvrdíme požadovanou operaci.

EV_krok13.png


Informace o zveřejnění je vypsána na obrazovce.

EV_krok14.png

Tlačítkem Pokračovat se dostaneme na souhrn VZ.

EV_krok15.png

Tlačítkem Další stav (a následném potvrzení se dostaneme do stavu Uzamčeno.

Možnosti ve stavu Uzamčeno budou předmětem následující kapitoly.

Export do PDF