Zadávací řízení

Výzva k podání nabídky (neuveřejňuje se)

Nyní klikneme na červeně označenou oblast. Objeví se následující obrazovka, kde klikneme na tlačítko Uveřejnit.

vyzva_neuver.png

Až do doby otevření aukční síně nás aplikace nepustí dál. V tomto kroku probíhá zpracování případných dotazů či poskytování dodatečných informací. 

prohlidka_mista_plneeni.png

E-aukce

Nyní klikneme na tlačítko Administrovat e-aukci

krok_eaukce.png

Po kliknutí na tlačítko Administrovat e-aukci nás systém vyzve ke vstupu do aukční síně pomocí tlačítka vstup.

E_aukce__admin.png

Zde v aukční síni vybereme aktuální aukci.

Aukni_sin.png

Pouze zadavateli je známa totožnost účastnílů e-aukce.

Aukcni_sin_ostra.png

Sledování průběhu e-aukce

Aukcni_sin_ostra_prubeh.png

  • Stav účastníků - zde vidíme, zda-li je účastník e-aukce online
  • Hodnocení nabídek - průběžný stav zobrazení dle kritérií - zobrazení celkového skóre a pořadí nabídek
  • Hodnocení nabídek - průběžný stav zobrazení dle cenových položek - zde nalezneme celkové skóre nabídek včetně rozpisu jeho jednotlivých částí

Po uplynutí aukčního kola systém ještě zkontroluje, zda-li nebyla splněna podmínka pro prodloužení tohoto kola.

1.png

Po ukončení všech aukčních kol jsou výsledky automaticky exportovány do e-tržiště.

2.png

Pro odchod z aukční síně použijeme tlačítko odejít z aukční síně.

po_eaukci_pokracovat.png

Po proběhlé aukci klikneme na tlačítko Pokračovat.

Protokol o výběru dodavatele


protokol_o_vyberu_dodavatele.png

Vytvoření protokolu o výběru dodavatele započneme kliknutím na tlačítko přidat.


T28.png

Po doplnění požadovaných informací klikneme na tlačítko Uložit, které nás vrátí na předchozí obrazovku.

T28_po.png

K dalšímu kroku se posuneme tlačítkem pokračovat.

Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídek

nove_posouzeni.png

Po provedení příslušné volby klikneme na tlačítko pokračovat.

Výběr nejvhodnější nabídky

V tomto kroku vybereme nejvhodnější nabídky.

vyber_nejvhodnejsi_nabidky.png

Klikneme na link Nastavit vítěze. Poté se objeví následující obrazovka

oznaceni_viteze.png

Při hodnocení systémem byl vybrán dle námi zadaných kritérií vítěz. Tuto volbu potvrdíme kliknutím na tlačítko Označit jako vítěze.

oznaceni_viteze_duvod.png

Po vložení odůvodnění výběru nabídky, data a času výběru klikneme na tlačítko ANO. Na obrazovce se objeví následující stránka, kde zpracujeme Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

oznaceni_viteze_duvod_T30.png

Kliknutím na tlačítko přidat započneme zpracování tohoto oznámení.


oznaceni_viteze_duvod_T30_detail.png

Dokončení tohoto oznámení provedeme pomocí tlačítka Uložit.


Systém nás vrátí na předchozí stránku. Kliknutím na tlačítko odeslat (a následném potvrzení) odešleme oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.


oznaceni_viteze_duvod_T30_detail_odeslani.png

Tím se dostáváme do stavu Zadáno.


Export do PDF