Žádost o nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele

Dodavatel, který podal nabídku, si může zažádat o nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele. Tato možnost se dodavateli zpřístupní hned poté, co zadavatel protokol o výběru dodavatele vytvoří.

Rozklikneme Ad-hoc procesy a klikneme na Evidence nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele.

Poté klikneme na tlačítko "Přidat"

Vygenerovaný formulář uložíme tlačítkem "uložit"

Uložený formulář odešleme zadavateli pomocí tlačítka "odeslat"

Nyní je žádost odeslaná a čeká na zpracování od zadavatele.

Export do PDF