Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V případě nejasností  má dodavatel možnost požádat zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Lhůta pro odeslání žádost o poskytnutí dodatečných informací se liší dle výběru postupu zadání veřejné zakázky:

  • zjednodušené podlimitní řízení - nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky
  • VZ na základě RS v režimu ZVZ - kdykoliv (do uplynutí lhůty pro podání nabídky)
  • přímé zadání (VZMR i podlimitní), otevřená výzva, uzavřená výzva, VZ na základě RS mimo režim ZVZ, VZMR formou e-aukce - nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky

Systém umožní odeslat tuto žádost i po uplynutí lhůty. Takový dotaz však nemusí zadavatel zodpovědět.

Zadavatel je povinen dodavateli na žádosti podané ve lhůtě odpovědět a to do 3 pracovních dnů.Žádost o poskytnutí dodatečných informací se vytváří v kroku Prohlídka místa plnění, Poskytování dodatečných informací, Nabídka.


Postup:

Žádost o poskytnutí dodatečných informací Žádost o poskytnutí dodatečných informacíExport do PDF