Zpřístupnění protokolu o výběru dodavatele

Pokud si dodavatel zažádá o protokol o výběru dodavatele, lze mu jej zpřístupnit dle postupu níže:

Na zakázce rozklikněte vlevo Ad-hoc procesy a klikněte na Evidence nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele.

Po kliknutí na tlačítko "zpřístupnit" se protokol danému dodavateli zpřístupní.Export do PDF