ZŘ - Hodnocení

V tomto stavu provedeme hodnocení nabídek. V prvním kole hodnocení provedeme posouzení, zda-li je nabídka uvedena v českém jazyce a zda-li nabídka sortimentem odpovídá naší poptávce.

Otevírání nabídek

ov_hodnoceni.png

Zeleným symbolem posuneme příslušnou nabídku k dalšímu hodnocení.

Červeným symbolem lze nabídku vyřadit. V takovém případě se objeví textové pole pro doplnění odůvodnění vyřazení takové nabídky.

Kontrolu podané nabídky provedeme kliknutím na link Nabídkový formulář. Na předchozí stránku se vrátíme kliknutím na link zpět.

ov_nabidkovy_formular_1.png

Máme-li první posouzení nabídek hotovo, klikneme na tlačítko pokračovat.

Posouzení nabídek

V tomto kroku posuzujeme přijatelnost nabídky. V případě stanovených limitů provedeme kontrolu, zda-li nabídka odpovídá poptávce.

posouzeni_nabidek.png

Pomocí zeleného resp. červeného symbolu rozhodneme o přijatelnosti či nepřijatelnosti nabídky.

Do dalšího kroku přejdeme pomocí tlačítka pokračovat.

Hodnocení nabídek

hodnoceni_nabidek.png

Dle zadaných hodnot systém spočte výsledné skóre nabídky. Nejvýhodnější nabídka má nejvyšší procentuální skóre.

Kliknutím na tlačítko pokračovat  se zobrazí následující přehled. Do dalšího stavu ZŘ - Vyhodnoceno se dostaneme přes menu Akce se zakázkou a dále Další stav.

hdonceni_do_vyhodnoceno.png

Export do PDF