ZŘ - Hodnocení

V tomto stavu provedeme hodnocení nabídek. V prvním kole hodnocení provedeme posouzení, zda-li je nabídka uvedena v českém jazyce a zda-li nabídka sortimentem odpovídá naší poptávce.

Otevírání nabídek

desifrovani.png

Pro posouzení nabídek nejprve musíme nabídky dešifrovat. Již dříve jsme si stanovili seznam osob oprávněných k odtajnění /dešifrování nabídek. Pověřená osoba klikne na tlačítko Udělit souhlas s dešifrováním nabídek. Systém nás vyzve k potvrzení této akce.

desifrovani_prvni_souhlas.png

Po potvrzení této volby se objeví na obrazovce jméno a příjmení uživatele s datem a a časem tohoto rozhodnutí.

desifrovani_po_prvnim_souhlasu.png

Druhá oprávněná osoba udělí taktéž souhlas. Po udělení druhého souhlasu se objeví tlačítko Dešifrovat nabídky.

desifrovani_druhy_souhlas.png

Po kliknutí na tlačítko Dešifrovat nabídky nás systém vyzve k připojení soukromé (privátní) části šifrovacího klíče a zadání hesla. Po zadání cesty a hesla k tomuto klíči dojde k dešifrování nabídek.

desifrovani_klic.png

V tomto kroku provedeme hodnocení nabídek. V prvním kole hodnocení provedeme posouzení, zda-li je nabídka uvedena v českém jazyce a zda-li nabídka sortimentem odpovídá naší poptávce.


odsifrovano.png

Zeleným symbolem posuneme příslušnou nabídku k dalšímu hodnocení.

Červeným symbolem lze nabídku vyřadit. V takovém případě se objeví textové pole pro doplnění odůvodnění vyřazení takové nabídky.

Kontrolu podané nabídky provedeme kliknutím na link Nabídkový formulář. Na předchozí stránku se vrátíme kliknutím na link zpět.

Po tomto posouzení klikneme na tlačítko pokračovat.

Protokol o otevírání nabídek podaných el. prostředky

protokol_otevirani_nabidek.png

Kliknutím na tlačítko přidat vytvoříme protokol o otevírání nabídek podaných elekronickými prostředky.

protokol_otevirani_nabidek_detail.png

Po doplnění všech požadovaných informací (označené symbolem *) klikneme na tlačítko Uložit.

Takto vytvořený protokol je třeba elektronicky podepsat.

protokol_otevirani_nabidek_pdepsani.png

Systém nás vyzve k připojení elektronického podpisu. Ten vybereme buď se systémového úložiště či ze souboru.

protokol_otevirani_nabidek_pdepsani_java.png

Po podepsání se u příslušného protokolu objeví volba odeslat.

protokol_otevirani_nabidek_odeslani.png

Systém nás opět vyzve k povrzení odeslání připojením elektronického podpisu.

protokol_otevirani_nabidek_pdepsani_java.png

Protokol je nyní ve stavu odeslaný (protokol byl odeslán všem osloveným dodavatelům do interních mailboxů).

protokol_otevirani_nabidek_odeslano.png

Posouzení kvalifikace

posouzen___kvalifikace.png

Prokázání všech požadovaných kvalifikačních předpokladů provedeme kliknutím na příslušný formulář. V kladném posouzení kvalifikace klikneme na zelený symbol. V opačném případě na červený symbol.

Protokol o posouzení kvalifikace

protokol_posouzeni_kvalifikace.png

Kliknutím na tlačítko přidat vytvoříme protokol o posouzení kvalifikace.

protokol_posouzeni_kvalifikace_detail.png

Po doplnění všech požadovaných informací (označené symbolem *) klikneme ńa tlačítko Uložit.
Takto vytvořený protokol je třeba elektronicky podepsat.

protokol_posouzeni_kvalifikace_podepsani.png

Systém nás vyzve k připojení elektronického podpisu. Ten vybereme buď se systémového úložiště či ze souboru.

protokol_otevirani_nabidek_pdepsani_java.png

Po podepsání se u příslušného protokolu objeví volba odeslat.

protokol_posouzeni_kvalifikace_odeslani.png

Systém nás opět vyzve k povrzení odeslání připojením elektronického podpisu.

protokol_otevirani_nabidek_pdepsani_java.png

Protokol je nyní ve stavu odeslaný (protokol byl odeslán všem osloveným dodavatelům do interních mailboxů).

protokol_posouzeni_kvalifikace_odeslano.png

Posouzení nabídek

posouzeni_nabidek.png

V případě, že dodavatel uplatňuje zvýhodnění své nabídky na základě potvzení o zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 101 odst. 5 ZVZ, je povinen tento fakt doložit písemným potvrzením. Toto potvrzení je možno zkontrolovat kliknutím na nabídkový formulář. Pro účely hodnocení je systémem automaticky cena takové nabídky snížena o 15 %.

Zeleným symbolem tedy nabídku posuneme do další fáze hodnocení. Kliknutím na červený symbol takovou nabídku vyřadíme. Při vyřazení nabídky je vždy systémem požadováno odůvodnění takového postupu.

Hodnocení nabídek

hodnoceni_nabidek.png

Dle zadaných hodnot systém spočte výsledné skóre nabídky. Nejvýhodnější nabídka má nejvyšší procentuální skóre.


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

hodnoceni_nabidek_zprava.png

Kliknutím na tlačítko přidat vytvoříme zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

hodnoceni_nabidek_zprava_detail.png

Po doplnění všech požadovaných informací (označené symbolem *) klikneme na tlačítko Uložit.
Takto vytvořený protokol je třeba elektronicky podepsat.

hodnoceni_nabidek_zprava_podepsani.png

Systém nás vyzve k připojení elektronického podpisu. Ten vybereme buď se systémového úložiště či ze souboru.

protokol_otevirani_nabidek_pdepsani_java.png

Tímto jsme dokončili úspěšně fázi ZŘ - Hodnocení. Přes volbu Akce se zakázkou a dále Další stav přejdeme do stavu ZŘ - Vyhodnoceno.

zr_hodnoceni_prehled_dalsi_stav.png

Export do PDF