ZŘ - Příjem nabídek

Úspěšně jsme dokončili fázi Specifikace VZ. Kliknutím na tlačítko Další stav a potvrzení této volby se dostaneme do stavu ZŘ - Příjem nabídek.

dokonceni-specifikace-vz-1-21.png


Zde provedeme odeslání výzvy k podání nabídky zvolenému dodavateli, administrace případných dotazů či dodatečných infromací, příjem a základní posouzení nabídek.

Výzva k podání nabídky (uveřejňuje se)

Nyní klikneme na červeně označenou oblastObjeví se následující obrazovka, kde klikneme na tlačítko Uveřejnit.Systém nás vyzve k potvrzení akce uveřejnění výzvy k podání nabídkyAž do ukončení lhůty pro podání nabídky a uplynutí lhůty pro otevírání obálek nás aplikace nepustí dál. V tomto kroku probíhá administrace případných dotazů či poskytování dodatečných informací. Popis této činnosti bude popsán v samostatné kapitole.Po uplynutí lhůty pro otvírání obálek se objeví souhrn informací ( případné nabídky). Systém nás posunul do stavu ZŘ - Hodnocení

OV_prechod_do_stavu_hodnoceni_1.png

Export do PDF