ZŘ - Příjem nabídek

Úspěšně jsme dokončili fázi Specifikace VZ. Kliknutím na tlačítko Další stav a potvrzení této volby se dostaneme do stavu ZŘ - Příjem nabídek.

Zde provedeme odeslání výzvy k podání nabídky zvolenému dodavateli, administrace případných dotazů či dodatečných informací, příjem a základní posouzení nabídek.

Výzva k podání nabídky (uveřejňuje se)

Nyní klikneme na červeně označenou oblast a dále tlačítko uveřejnit.

vyzva_uverejneni.png

V případě zjednodušeného podlimitního řízení je stanovena povinnost podepisovat datové zprávy. Toto provedeme výběrem certifikátu ze systémového úložiště nebo kliknutím na symbol ... vybereme certifikát ze souboru.

vyzva_podpis.png

Po výběru příslušného certifikátu a zadání hesla klikneme na tlačítko Podepsat. Systém nás přesměruje na následující obrazovku.

zr_prijem_nabidek.png

Až do ukončení lhůty pro podání nabídky a uplynutí lhůty pro otevírání obálek nás aplikace nepustí dál. V tomto kroku probíhá administrace případných dotazů či poskytování dodatečných informací. Popis této činnosti bude popsán v samostatné kapitole.

eetetr.png

Po uplynutí lhůty pro otvírání obálek se objeví souhrn informací ( případné nabídky). Systém nás posunul do stavu ZŘ - Hodnocení

Export do PDF