ZŘ - Vyhodnoceno

Úspěšně jsme dokočili fázi ZŘ - Hodnocení a nyní se nacházíme ve stavu ZŘ - Vyhodnoceno

Klikneme na červeně označenou oblast Protokol o výběru dodavatele.

protokol_o_vyberu_dodavatele.png

Poté se objeví následující stránka

Protokol o posouzení nabídekVytvoření protokolu o posouzení nabídek započneme kliknutím na tlačítko přidat.

Do zobrazeného formuláře doplníme požadované infromace týkající se hodnocení nabídek

protokol_o_vyberu_dodavatele___T28.png

Po doplnění požadovaných informací klikneme na tlačítko Uložit, které nás vrátí na předchozí obrazovku.

protokol___rpiprava.png

K dalšímu kroku se posuneme tlačítkem pokračovat.

Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídek

nove_posouzeni.png

V tomto kroku můžeme rozhodnout, zda-li bude provedeno nové posouzení nabídek. V případě, že ANO, je třeba uvést odůvodnění takového postupu a dále též kdo provede nové posouzení nabídek (zadavatel, nová komise).

Po provedení příslušné volby klikneme na tlačítko pokračovat.

Výběr nejvhodnější nabídky

V tomto kroku vybereme nejvhodnější nabídky.

vyber_nejvh_nabidky.png

Klikneme na link Nastavit vítěze. Poté se objeví následující obrazovka

nastaveni_viteze.png

Při hodnocení systémem byl vybrán dle námi zadaných kritérií vítěz. Tuto volbu potvrdíme kliknutím na tlačítko Označit jako vítěze.

nastaveni_viteze_potvrd_1.png

Po vložení odůvodnění výběru nabídky, data a času výběru klikneme na tlačítko ANO. Na obrazovce se objeví následující stránka, kde zpracujeme Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

protokol_vitez.png

Kliknutím na tlačítko přidat započneme zpracování tohoto oznámení.

oznameni_nevh.mabidka.png

Dokončení tohoto oznámení provedeme pomocí tlačítka Uložit.

oznameni_nejvh.nabidka_ode.png

Kliknutím na tlačítko odeslat (a následném potvrzení) odešleme oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Tím se dostáváme do stavu Zadáno.


Export do PDF