ZŘ - Vyhodnoceno

Nyní se nacházíme ve stavu ZŘ - Hodnocení. Klikneme na červěně vyznačenou oblast Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídky.

nove_posouzeni.png

Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídek

nove_posouzeni_ne.png

V případě, že budeme chtít znovu posuzovat a hodnotit volbu ANO. V takovém případě je třeba do připraveného textového pole odůvodnění takového postupu, datum a čas rozhodnutí a dále kdo provede nové posouzení nabídek (sám zadavatel či komise). Systém nás automaticky vrátí do kroku Posouzení nabídek.

V případě, že nebudeme chtít provést nové posouzení nabídek, klikneme na tlačítko pokračovat.

Výběr nejvhodnější nabídky

V tomto kroku vybereme nejvhodnější nabídky.

nastaveni_viteze.png

Klikneme na link Nastavit vítěze. Poté se objeví následující obrazovka


oznaceni_viteze.png

Při hodnocení systémem byl vybrán dle námi zadaných kritérií vítěz. Tuto volbu potvrdíme kliknutím na tlačítko Označit jako vítěze.

oznaceni_viteze_potvzeni.png

Po vložení odůvodnění výběru nabídky, data a času výběru klikneme na tlačítko ANO. Na obrazovce se objeví následující stránka, kde zpracujeme Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.


oznaceni_viteze_potvzeni_oznameni.png

Kliknutím na tlačítko přidat započneme zpracování tohoto oznámení.


oznaceni_viteze_potvzeni_oznameni_detail.png

Dokončení tohoto oznámení provedeme pomocí tlačítka Uložit.


oznaceni_viteze_potvzeni_oznameni_odeslani.png

Kliknutím na tlačítko odeslat nás systém vyzve k připojení elektronického podpisu.

protokol_otevirani_nabidek_pdepsani_java.png

Tímto odešleme oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a přejdeme automaticky do dalšího stavu  Zadáno.

Export do PDF