Administrace dodatečných informací ze strany zadavatele

Administrace žádostí o dodatečné informace ze strany dodavatelů (odpovědi) či poskytování dodatečných obecných informací zadavatele, probíhá v kroku Prohlídka místa plnění, Poskytování dodatečných informací, Nabídka.

dodatecne_informace_start.png

Postupně si probereme jednotlivé sekce

Přijaté žádosti o dodatečné informace

Ke každé doručené žádosti o dodatečné informace systém přidělí číslo. Dále se zobrazí název dodavatele, který tuto žádost odeslal. Pomocí linku zobrazit lze přejít k doručenému formuláři žádosti o dodatečné informace.

Pozn. otázky lze zobrazit i v sekci Otázky a odpovědi.

Otázky a odpovědi

Pomocí linku Upravit zobrazíme přijatou otázku a vytvoříme odpověď. 

dodatecne_informace_odpoved.png

Checkbox u vybraného dodavatele slouží k identifikaci, který dotaz je právě zpracováván. Po formulování odpovědi klikneme na tlačítko Uložit. Systém nás vrátí na předchozí stránku s přehledem dotazů.

Tímto způsobem zpracujeme ostatní dotazy.

V případě, že budeme chtít provést rychlou kontrolu zpracování odpovědí, klikneme v této sekci na na příslušnou otázku. Je-li zpracována odpověď, systém ji vypíše na obrazovku.

dodatecne_informace_odpoved_KONTROLA.png

Dodatečné informace zadavatele

V této sekci je možno přidávat dodatečné informace k dané zakázce. Zpracování započneme kliknutím na tlačítko  + přidat.

dodatecne_informace_zadavatele.png

Po formulování odpovědi klikneme na tlačítko Uložit. Systém nás vrátí na předchozí stránku s přehledem dotazů.

Odeslané dodatečné informace

V této sekci provedeme odeslání zpracování žádostí o dodatečné informace pomocí formuláři T03. V tuto chvíli jsou odpovědi ve stavu rozpracovaný.

dodatecne_informace_pred_odeslanim.png

Kliknutím na tlačítko + přidat započneme zpracování formuláře pro odeslání zpracovaných odpovědí.

T03_detail.png

Zde vidíme jednotlivé odpovědi na dotazy a případné dodatečné informace zadavatele k zakázce. Dokončení tohoto formuláře provedeme kliknutím na tlačítko Uložit. Systém nás vrátí na předchozí stránku. Status formuláře se změní na rozpracovaný.

T03_odeslat.png

Nyní pomocí tlačítka odeslat odešleme zpracované dotazy.

Po odeslání se změní status jednotlivých dotazů na odeslaný.

T03_odeslano.png

Pozn : Odeslané formuláře odpovědí na žádost o dodatečné informace či dodatečné informace zadavatele nalezneme v menu Zprávy (podsložka Odeslané). Doručené žádosti o dodatečné informace nalezneme v menu Zprávy (podsložka Přijaté).

Export do PDF