Komunikace s dodavatelem po uplynutí lhůty pro podání nabídky z pohledu zadavatele

Komunikace s dodavatelem po uplynutí lhůty pro podání nabídky je realizována formou interní komunikace. Tímto způsobem je možné např. požádat dodavatele o vysvětlení nabídky. Tato komunikace může být iniciována pouze ze strany zadavatele, tzn. využití této komunikace pro dodavatele je možné jako odpověď na dotaz zadavatele.

Příprava a odeslání interní zprávy

Na souhrnu zakázky ve spodní části formuláře je sekce Interní komunikace.

interni_komunikace_1.png

Kliknutím na link Odeslat zprávu vyvoláme formulář I04

interni_komunikace_2.png

Zde napíšeme dotaz a klikneme na tlačítko Uložit. Systém nás vrátí na předchohí stránku.

interni_komunikace_3.png

Námi zpracovaný formulář získal své ID a je ve stavu rozpracovaný. Po kliknutí na tlačítko Odeslat a následnému potvrzení formulář odešleme vybranému dodavateli.

Přijetí interní zprávy (odpověď dodavatele)

Hned po přihlášení na stránce Můj Gemin, ve spodní části stránky se nalézá sekce Nepřečtené zprávy. Zde nalezneme odpověď dodavatele (popř. v menu Zprávy/Přijaté).

interni_komunikace_4.png

Odpověď dodavatele je také možno nalézt přímo na souhrnu zakázky, ke které byla odpověď směrována.

interni_komunikace_5.png

Export do PDF