E-aukce malého rozsahu

Obecný úvod

Dle Pravidel pro systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit vydaných MMR :

Elektronická aukce malé rozsahu pro veřejnou zakázku maléh rozsahu

  • výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní a volba tohoto druhu řízení je zcela v dispozici zadavatele

Důležité obecné informace

Při výběru dodavatelů pro oslovení výzvou je třeba vybrat 5 dodavatelů. MININÁLNÍ počet dodavatelů, kteří se mohou účastnit e-aukce, je alepoň 3. Klesne-li počet dodavatelů pod 3, zruší zadavatel e-aukci a veřejnou zakázku zadá v jiném zadávacím řízení.

O uzavření smlouvy uveřejní zadavatel informaci na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy


Postup: 

Specifikace základních údajů o VZ

Dokončení specifikace VZ

Zadávací řízení

ZadánoExport do PDF