Zjednodušené podlimitní řízení

Obecný úvod

Dle Pravidel pro systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit vydaných MMR mluvíme o otevřené výzvě činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky :

o    alespoň 2 000 000 Kč a nedosáhne 3 395 000 Kč v případě dodávek a služeb*

o    alespoň 6 000 000 Kč a nepřesáhne 10 000 000 Kč v případě stavebních prací.

* u Ministerstva obrany ČR platí tento limit pouze pro zboží uvedené v příloze nařízení vlády, pro zboží neuvedené v příloze nařízení vlády platí limit 5 244 000 Kč
Důležité obecné informace

Lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 15 pracovních dnů v případě vypsání VZ přes e-tržiště.

Při výběru dodavatelů pro oslovení výzvou je třeba vybrat nejméně 5 dodavatelů. V případě menšího počtu dodavatelů je třeba do příslušného textového pole uvést odůvodnění takového postupu.

O uzavření smlouvy uveřejní zadavatel informaci na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Veškeré datové zprávy (výzva k podání nabídky, protokol o posouzení kvalifikace, oznámení o uzavření smlouvy ...) je nutné podepsat pomocí elektronického podpisu.

Nabídky musí být šifrovány pomocí šifrovacího (komerčního) certifikátu. Veřejná část klíče musí být připojena při specifikaci veřejné zakázky. Součástí specifikace je též definice osob, které jsou oprávněny k udělení souhlasu s dešifrováním nabídek.

                       

          

Postup:

Specifikace základních údajů o VZ

Dokončení specifikace VZ

ZŘ - Příjem nabídek

ZŘ - Hodnocení

ZŘ - VyhodnocenoExport do PDF