Evidence výsledků VZ zadané na základě vyjímky

V případě, že chceme pouze zaevidovat výsledek zadávacího řízení (např. z důvodu doplnění do statistik), použijeme ve výběru postupu zadání volbu Evidence výsledků VZ zadané na základě vyjímky.

V případě výběru tohoto postupu je dána povinnost uvést typ vyjímky a do zobrazeného textového pole vložit odůvodnění takovéhoto postupu. Jedná se o tyto typy vyjímek:

  • Čl. V.4 odst. 2 Pravidel systému používání e-tržišť
  • Čl. VI.1 odst. 8 Pravidel systému používání e-tržišť
  • Čl. XII Pravidel systému používání e-tržišť
Čl. V.4 odst. 2 Pravidel systému používání e-tržišť

V případě, kdy zadavatel není oprávněn využít výjimku na základě ustanovení § 18 odst. 1 až 4 zákona, nicméně se jedná se o naléhavý případ, který zadavatel nezavinil a ani jej nemohl předvídat a s ohledem na předmět veřejné zakázky není v daném čase k dispozici počet dodavatelů stanovených zákonem nebo těmito Pravidly schopných splnit předmět veřejné zakázky, zadavatel může zadat veřejnou zakázku přímo jednomu dodavateli mimo e-tržiště. Zadavatel je povinen takovou veřejnou zakázku včetně odůvodnění využití výjimky v e-tržišti zaevidovat. Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště, může zvolit přímé zadání.

Čl. VI.1 odst. 8 Pravidel systému používání e-tržišť

V případě, kdy zadavatel není oprávněn využít výjimku na základě odst. 7, nicméně se jedná se o naléhavý případ, který zadavatel nezavinil a ani jej nemohl předvídat nebo s ohledem na předmět veřejné zakázky není v daném čase k dispozici počet dodavatelů stanovených zákonem nebo těmito Pravidly schopných splnit předmět veřejné zakázky, je zadavatel oprávněn oslovit nižší počet dodavatelů, než stanoví Pravidla, a není-li oslovení více dodavatelů z objektivních důvodů možné, je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku přímo jednomu dodavateli mimo e-tržiště. Zadavatel je povinen takovou veřejnou zakázku včetně odůvodnění využití výjimky v e-tržišti zaevidovat. Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště, může zvolit přímé zadání..

Čl. XII Pravidel systému používání e-tržišť

V případě, že zadavatel zrušil zadávací řízení dle VI.8 odst. 7 z důvodu neobdržení žádné nabídky, je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku mimo e-tržiště. Zadavatel je povinen takovou veřejnou zakázku v e-tržišti evidovat.

Postup dle odst. 1 neplatí pro uzavřenou výzvu. V takovém případě zadavatel postupuje dle VI.1 odst. 4.

Úplné znění těchto pravidel naleznete na infromační desce e-tržiště v sekci ke stažení.

Každá zakázka prochází různými stavy (Specifikace, Příjem nabídek ....). Jednotlivé stavy jsoutvořeny postupnými kroky. Následují kapitoly budou členěny dle těchto stavů včetně printscreenů.Postup:

Specifikace VZ

Zadávací řízení

Zadáno

UzamčenoExport do PDF